Auteur, Jos Douma

‘Ik vond het zo fijn dat het over zonde ging’

Een jonge vrouw vertelde eens dat ze haar niet-gelovige collega een keer op zondag mee naar de kerk wilde nemen. Maar ze durfde eigenlijk niet zo goed, omdat ze bang was dat het weer over de zonde zou gaan in de kerk. Toch nodigde ze haar collega een keer uit. Ze ging mee. En waar ging de dienst over? Over zonde. En dat we allemaal zondige mensen zijn. Een beetje bezorgd vroeg deze jonge vrouw na de dienst aan haar collega: ‘Wat vond je ervan?’ Ze zei: ‘Ik vond het zo fijn dat het hier over zonde en gebrokenheid ging. Want ik hoor overal de boodschap dat ik perfect en ambitieus moet zijn en dat er eigenlijk niks mis mag gaan in mijn leven. Wat een ruimte geeft het dat ik mag falen. Wat mooi dat er vergeving bestaat.’

En ​Jezus​ zei: ​Vader, ​vergeef​ het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lucas 23:34)

Lectio

Als ik deze woorden van Jezus op me in laat werken, realiseer ik me dat Hij ze spreekt vanaf het kruis. De plek waar Hij eindigt omdat zijn barmhartigheid en vergevingsgezindheid en zijn intimiteit met de Vader vijandschap oproepen. Ik zie Hem. Hij lijdt pijn. En tegelijk: Hij bidt. Hij spreekt Zijn Vader aan terwijl Hij kijkt naar al die mensen om Hem heen die de ergste dingen doen en zeggen. Er wordt gespot, gelachen, geschreeuwd. Wat een slechtheid en lelijkheid is daar rondom het kruis. Zoveel waar vergeving voor moet worden gevraagd, maar dat gebeurt niet.Ja, toch wel. Jezus vraagt om vergeving voor wat anderen Hem aandoen. Dat raakt me. Dat Hij zelfs begripvol zegt: ‘zij weten niet wat zij doen’. Ik weet denk ik zelf ook vaak in de verste verte niet wat ik allemaal doe wat niet past bij het koninkrijk waar Jezus zo vol van was.

Meditatio

Vergeving is een levensthema dat altijd weer raakt. Als je oog krijgt voor je faalmomenten, voor de keren dat je iets zei of deed waar je je voor schaamt of waar je je schuldig over voelt, dan is het zo bevrijdend om Jezus te ontmoeten en je door Hem aan te laten kijken. Zijn hart is vol van vergevende liefde. Ik realiseer me ook dat Jezus’ grenzeloze vergevingsgezindheid niet alleen geweldig genadig is, maar ook een uitnodiging. Deze woorden gaan meeklinken die ik leer bidden van Jezus: ‘En ​vergeef​ ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren ​vergeven’ (Matteüs 6:12). Dat laatste is precies wat Jezus hier doet. Hij vergeeft zijn schuldenaren. Die weten niet wat ze doen. Is dat echt zo? Weten ze dat echt niet? Het is alleen een hart dat vol barmhartigheid is dat dit zo kan zeggen. Het hart van Jezus die ieder mens vol liefde aankijkt. En ik voel me aangesproken nu, om niet alleen vergeving te ontvangen voor al mijn falen en mislukken, voor al mijn zonden en tekorten, maar om ook vergevingsgezind te worden naar anderen. Kan ik ook zo mild zijn dat ik tegen mensen die mij pijn doen kan zeggen: ‘Ze weten niet wat ze doen’?Dat betekent eigenlijk dat ik het kwaad dat mij wordt aangedaan loslaat en overgeef aan God. Zo laat Jezus mij hier het Vaderhart van God zien. Er stroomt genade. Er stroomt genade van Jezus naar mij en zo ook naar de mensen om me heen. In die stroom van genade wil ik steeds weer gaan staan.

Oratio

Heer Jezus, dank U voor uw vergevingsgezindheid. Dank U dat uw peilloze liefde en barmhartigheid U tot aan het kruis brachten. Dank U dat U ook mij aankijkt en mij het hart van de Vader toont. Ik bid om vergevingsgezindheid in mijn eigen leven. Leer me om de schuld die anderen naar mij toe hebben los te laten. Leer me om de genade die ik van U ontvang door mij heen te laten stromen naar mijn naasten. Amen.

Contemplatio

U vergeeft.
Ik vergeef.

 

Bovenstaande tekst komt uit het boek ‘Kijken en luisteren naar Jezus. 40 keer lectio divina’.

Lees meer

Over Jos Douma

beeld: Dick Vos fotograaf
is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle, getrouwd met Joke en vader van vier zoons. Naast zijn werk als predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt doceert hij het vak Christelijke Spiritualiteit aan de Evangelische Faculteit in Leuven en is hij auteur van boeken op het gebied van geloofsbeleving, bijbellezen, gebed en kerk-zijn. Hij is ook betrokken bij de vernieuwingsbeweging Contemplatio die vooral thema’s als gebed in de binnenkamer, stilte, lectio divina en contemplatie onder de aandacht wil brengen in de kerken in Nederland. Zijn missie is: ‘Mensen helpen om in de Jezusruimte te zijn’....Meer

Back to list