Bijbelstudie, Nieuws Jongbloed Media, Uitgeverij Groen

Bijbelstudie: een inleiding op Lukas

God met ons

Het Evangelie volgens Lukas

In deze bijbelstudie verdiepen we ons in het Evangelie van Lukas. Het is naar alle waarschijnlijkheid rond 62 n.Chr. geschreven door de arts Lukas, een metgezel van Paulus op diens zendingsreizen. Lukas was een gelovige uit de heidenen en geen directe ooggetuige van Jezus’ leven op aarde.

Zekerheid

In de inleiding op zijn evangelieboek (1:1-4) geeft de auteur veel informatie over zijn methoden en doel. Hij heeft nauwkeurig onderzoek gedaan, materiaal verzameld van ooggetuigen en dat geordend op schrift gesteld, zodat Theofilus zekerheid zal hebben van de dingen waarin hij onderwezen was. Deze Theofilus (‘liefhebber van God’ betekent zijn naam) was dus al bekend met het Evangelie. De aanspreektitel ‘hooggeacht’ die de auteur in vers 3 voor hem gebruikt, wijst erop dat Theofilus een man van aanzien was. Lukas had als lezerspubliek vooral mensen als Theofilus op het oog: heiden-christenen. Maar ook mensen die totaal niet bekend waren met de boodschap van Christus heeft hij bij het schrijven mogelijk in gedachten gehad.

Volgens de meeste onderzoekers heeft Lukas gebruikgemaakt van het Markus-evangelie, dat in de jaren 50 n.Chr. te boek is gesteld. Daarnaast heeft hij andere bronnen geraadpleegd. Zou hij ook de moeder van Jezus hebben geïnterviewd? Veel bijbelwetenschappers geloven van wel. Opvallend zijn bijvoorbeeld de beeldende beschrijvingen van de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria, Maria’s bezoek aan Elizabet en Jezus’ verblijf in de tempel in Jeruzalem toen Hij twaalf jaar oud was. Sowieso komen vrouwen in dit evangelieboek ruim aan bod, zoals Elizabet, Anna, de vrouwen die Jezus volgden, de zussen Martha en Maria, Maria Magdalena en anderen. Het Evangelie, zo wilde Lukas duidelijk maken, is bedoeld voor iedereen: voor Joden en heidenen, voor mannen en vrouwen.

Zoeken wat verloren is

Wat is dat Evangelie dan, die ‘goede boodschap’? De auteur laat het Jezus Zelf kernachtig verwoorden in hoofdstuk 19:10: ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’ Dit zegt Jezus tegen Zacheüs, die Hij zocht en vond in een boom. Voorafgaand aan deze geschiedenis vertelt Jezus gelijkenissen waarin het thema ‘verloren en gevonden’ centraal staat: het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon. Joden en heidenen, ze horen bij God maar zijn van Hem vervreemd geraakt; de Zoon is gekomen om hen op te zoeken en terug te brengen. In alles draait het om Jezus, de schijnwerpers zijn voortdurend op Hem gericht.

Hoogstaande stijl

Lukas brengt deze boodschap in een literair hoogstaande stijl, waarbij hij allerlei vormen gebruikt: beschrijvingen, gelijkenissen, lofliederen, prediking en spreuken. In zijn inleiding op het boek zegt hij geen woord te veel: het is inderdaad een geordend geheel, en bovendien prettig om te lezen vanwege Lukas’ levendige, beeldende stijl.

Verdiepingsvraag

Wil jij graag door Jezus gevonden worden? Waarom?

Stil worden

Bij het lezen van de bijbelgedeelten en overdenkingen wens ik je toe dat je dit in alle rust kunt doen; dat je de tijd neemt om de teksten goed tot je te laten doordringen en ze te herkauwen. Gods Woord is zo rijk en Zijn boodschap zo welgemeend, zo intiem en persoonlijk.

Deze bijbelstudie komt uit:

Leef je met ons mee naar kerst?

Je ontvangt dan tijdens de adventsperiode wekelijks de podcast, een bijpassen overdenking én een lied of gedicht. Schrijf je in.

Back to list

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *