Bijbelstudie, Geloof, Uitgeverij Ark media

Bijbelstudie Romeinen 1-2: Ons grote probleem

Bijbelstudie Romeinen

Ben je op zoek naar een bijbelstudie over Romeinen? Lees Romeinen 1 en 2 en bestudeer de Bijbel met Max Lucado.

Romeinen in 40 dagen

In deze blog delen we de eerste overdenking uit Romeinen in 40 dagen. In dit boek leidt Max Lucado ons door een van de rijkste theologische bijbelboeken ooit. De kern van Romeinen is dat we gered worden door genade, door geloof. Als we het voorrecht en de kracht van genade echt begrijpen, bevrijdt het ons van de noodzaak om goede dingen te doen, zodat we vrij zijn om goede dingen te kunnen doen. Geen plicht, maar vrijheid.

Bijbelstudie Romeinen 1-2

Lees: Romeinen 1-2.

Introductie: ons grote probleem

Er is een probleem waar ieder mensenkind mee te
maken heeft, en dat probleem heet zonde. Het heeft
gevolgen die groter zijn dan we beseffen. Hoe goed we
ook ons best doen, we kunnen dat probleem niet op
eigen kracht oplossen. Gelukkig heeft God een oplossing
en verlangt Hij ernaar onze zonde aan te pakken.

Bijbelstudie:

Wanneer je naar de kassakrakers aller tijden kijkt, dan valt op dat
ze een fascinerend kenmerk met elkaar delen: helden! Van Star
Wars tot Lord of the Rings tot de Avengers: zo’n zestig procent van de
topfilms gaat over helden. Zelfs The Ten Commandments, een film
uit 1956, komt voor in de top tien kassakrakers aller tijden en presenteert
Mozes als een soort held – en God als de ultieme held.
Dit roept de vraag op waarom mensen zich eigenlijk tot helden
voelen aangetrokken. Maar voordat we die vraag kunnen beantwoorden,
moeten we eerst bedenken wat een held is. Een eenvoudige
definitie luidt als volgt: ‘Iemand die bewonderd of geïdealiseerd wordt
vanwege moed, bijzondere prestaties of nobele eigenschappen.’

In films doen deze personages vaak dingen die veel verder gaan dan
wat ‘gewone’ mensen zouden kunnen of willen doen. Een oorlogsheld
rent terug het veld op om gewonde soldaten in veiligheid te brengen.
Een superheld komt aangevlogen om de situatie te redden, roept zeedieren
op om zijn bevelen uit te voeren of smijt een enorme hamer
weg die na het verslaan van de vijand naar zijn hand terugkeert.
We voelen ons tot helden aangetrokken omdat ze de moed,
nobele eigenschappen en macht om de wereld te veranderen hebben
waar wij in ons eigen leven naar verlangen. We bewonderen deze
eigenschappen omdat ze vandaag de dag zeldzaam zijn. De meesten
van ons zullen waarschijnlijk zeggen dat ze nooit een echte held
hebben ontmoet.

Maar is dat wel zo?

Als een held daadwerkelijk iemand is die moedig leeft, grote dingen
bereikt en nobele dingen doet, dan hebben we misschien meer
helden ontmoet dan we in de gaten hebben gehad. Als iemand Jezus
liefheeft en zijn wil doet, dan is hij of zij misschien wel een held.
Misschien was je veelvuldig biddende oma wel een held. Misschien
was die trouwe zondagsschooljuf die dertig jaar lang de Bijbel opensloeg
en haar verhalen met bovenbouwleerlingen deelde wel een
held. Misschien kunnen gewone mensen die God durven volgen en
zijn Woord gehoorzamen wel helden worden.
Het is leuk om films te bekijken, maar het is beter om naar echte
mensen te kijken die in hun navolging van Jezus, de ultieme held,
heldhaftig leven.

Aan het begin van onze veertigdaagse reis door de Romeinenbrief
ontmoeten we zo’n held in de apostel Paulus. Zijn toewijding
aan Jezus, zijn vrijmoedigheid om de waarheid te spreken (en op te
schrijven) en zijn inzicht in Gods genade zijn stuk voor stuk voorbeelden
die we tijdens onze tocht door de Romeinenbrief kunnen
proberen na te volgen.

Delen

Denk aan de definitie van een held als iemand met opmerkelijke
prestaties en nobele eigenschappen die moedig heeft geleefd. Ken jij
iemand die een dergelijk heldhaftig leven heeft geleid? Wat maakt
dat deze persoon in jouw ogen een held is?

Bespreken: vragen bij de bijbelstudie

Neem de tijd om met je groepje te onderzoeken wat de Bijbel zegt over de daarin besproken onderwerpen.
Gebruik de volgende vragen daarbij als leidraad:

 1. Wat heeft je het meest geraakt in Max’ uitleg bij Romeinen 1 en 2?
 2. Paulus was zich goed bewust van zijn zonden en zijn gebroken
  verleden. Waarom is het besef dat we genade nodig hebben zo
  belangrijk om een gedegen bijbels geloof (bijbelse theologie) te
  ontwikkelen?
 3. Max beschreef het kostuum van goede daden en godsdienstige
  werken dat hij jarenlang droeg. Ging jij voordat je het goede
  nieuws van Gods genade echt goed ging begrijpen ook gehuld in
  zelfingenomenheid? Beschrijf dat eens.
 4. Lees Romeinen 1:21-32. Kun je een paar gevolgen noemen waar
  iemand die als hedonist leeft (alsof God niet bestaat), mee te
  maken krijgt?
 5. Lees Romeinen 2:1-4. Welke tekenen kunnen erop wijzen dat we
  ons richten op andermans zonden terwijl we onze eigen fouten
  negeren? Waarom is dat zo gevaarlijk?
 6. Lees Romeinen 2:17-24. Hoe kan jezelf vergelijken met mensen
  die ernstig zondigen en zich tegen God verzetten je een vals
  gevoel van zelfvoldaanheid bezorgen? Wat betekent het voor je
  hoogmoed en onafhankelijkheid als je jezelf vergelijkt met Jezus?

Uit het hoofd leren: Romeinen 1:16

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een kerntekst aangereikt die in de bijbehorende video is behandeld, om die uit het hoofd te leren.
Deze week komt de tekst uit Romeinen 1:16.

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft,
eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

Reageren

Wat neem je mee uit deze bijeenkomst? Welke praktische vervolgstap kun je zetten om je dichter bij het volledig omarmen van Jezus’
genade te brengen, in plaats van hedonistisch, veroordelend of wettisch te zijn? Neem een paar minuten de tijd om je gedachten op papier te zetten.

Bidden

Besluit je bijeenkomst door een of meer van de volgende punten in
gebed te brengen:
• Vraag God om vergeving voor de momenten waarop je bevrediging
van je eigen hedonistische verlangens hebt nagestreefd
en bent vergeten je aan Gods wil over te leveren.
• Vraag om de kracht van de heilige Geest om je te helpen niet
langer over anderen te oordelen, maar eerlijk te kijken naar de
noodzaak van inkeer in je eigen hart en leven.
• Bid om bevrijding van wetticisme en om diep inzicht in wat
Gods genade in je leven betekent.

Deze bijbelstudie is afkomstig uit Romeinen in 40 dagen door Max Lucado.

Bekijk meer bijbelstudies over Romeinen:

 

Back to list

Related Posts

1 thoughts on “Bijbelstudie Romeinen 1-2: Ons grote probleem

 1. Widdershoven schreef:

  U uitleg spreek mij aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *