Bijbelstudie, Nieuws Jongbloed Media, Uitgeverij Sestra

Zij Lacht Advent Leesplan: Mattheüs 6

zij lacht advent

In deze bijbelstudie uit Waar bent U, Jezus? buigen we ons over Mattheüs 6. In dit leesplan is gebed het uitgangspunt. In de podcast met Liza Kruit-De Jonge vertelt ze waarom en leest ze het volgende gebed voor.

Bid:

Aanwezige God,
Dank U wel dat U bent
Help mij om me te richten op Uw aanwezigheid
En help mij om aanwezig te zijn in het leven
Ik nodig U uit in mijn zorgen en vragen
Ik wil in het hier en nu leven
En ik kies voor leven en overvloed
Dank U dat U het Leven bent, Jezus
Amen

Lees: Mattheüs 6:31-34 (HSV):

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Aandacht en vertrouwen

In Mattheüs 6 somt Jezus allerlei zaken op waarover we bezorgd kunnen zijn. Hij sluit af met de toekomst: ook daarover hoeven we ons geen zorgen te maken. Hij roept op om de zorgen van morgen niet toe te voegen aan de zorgen van vandaag. Hij roept Zijn discipelen op om in het heden te leven en de toekomst aan Gods zorg toe te vertrouwen.

Zoek in plaats daarvan het Koninkrijk van God, stelt Jezus. Zoeken betekent hier niet zoiets als: ‘houd je ermee bezig’ of: ‘denk er veel aan’. Het werkwoord dat hier wordt gebruikt is ze – teo – en dat betekent ‘zoeken wat verloren is’. Het is hetzelfde werkwoord dat wordt gebruikt voor de rijke koopman die zocht naar een kostbare parel.

Zoeken vraagt niet alleen om een actieve handen-uit-de-mouwen-houding, het vraagt ook om leven in het ‘nu’. Je hebt je aandacht nodig in het heden. Zoek bewust, met je volle aanwezigheid, naar het Koninkrijk van God, in plaats van je zorgen te maken om de toekomst. Geef de toekomst over aan de God die buiten de tijd staat.

Wilt U mij vandaag helpen om te leven in het hier en nu?

Deze bijbelstudie komt uit:

Back to list

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *