Over

- Bram van der Horst

Wie
Bram van der Horst (1954) is sinds 2010 docent aan het Hoornbeeck College te Kampen en doceert daar het vak godsdienst. ‘Ik ben getrouwd met Riet en samen hebben we twee zoons, twee dochters en tien kleinkinderen. In 2019 verscheen mijn eerste boekje, Leer mij Uw weg, waarin ik de Tien Geboden op een toegankelijke manier praktisch maak voor jongeren. Ik schrijf voor jongeren, maar ook vele ouderen lezen mijn boekje omdat ze het praktisch vinden. Mijn tweede boekje, Geef mij geloof, is een logisch gevolg op het eerste. In deze boekjes begint elk gebod of artikel met een stukje fictie als inleiding op het navolgende.

Drive
Als godsdienstdocent voor jongeren van rond de zeventien tot ongeveer twintig jaar, kom ik de leefwereld van de jongeren op een intensieve manier tegen. De ethische vragen, de vragen over het geloof, het stille verdriet en de eenzaamheid die er onder de jongeren is, drong mij om te gaan schrijven. Om zo mogelijk richting te geven en een stukje troost en duidelijkheid te bieden.’ De boekjes zijn vlot geschreven en vele jongeren hebben inmiddels de weg ernaar gevonden.

Missie
‘Mijn missie is: Jongeren en ouderen de weg te wijzen die cruciaal is in het leven van een christen. In christelijk Nederland zijn er zo langzaamaan dingen ingeslopen die tegen Gods wil ingaan. Het is belangrijk om de wet zorgvuldig te lezen, en daarbij ook te kijken naar de positieve kant ervan. Door op een toegankelijke manier te verwoorden hoop ik jongeren en ouderen aan het denken te zetten. Er wordt scherp gelet op het gedrag van christenen in Nederland; dat moet constant op het netvlies van elke christen staan.’

ROYAL JONGBLOED

Geschreven door Bram van der Horst

Wil je wat van Bram van der Horst lezen? Bekijk en bestel dan een van de onderstaande boeken.