Uw manuscript bij Jongbloed Media?

Heeft u een manuscript geschreven waarvan u denkt dat het bij ons past? Wij danken u voor de belangstelling! Vanwege het grote aantal manuscripten en plannen dat Jongbloed Media jaarlijks krijgt toegestuurd, kunnen we helaas alleen manuscripten beoordelen die voldoen aan de volgende criteria:

  • Het betreft volledig uitgewerkte plannen of manuscripten die voorzien zijn van:
  • Een cv van de auteur, waaruit onder meer blijkt met welk publiek u als auteur bekend bent, welke ervaring er is met communicatie online (het platform)
  • Een korte beschrijving van de inhoud met de reden waarom dit manuscript voor breed publiek interessant is en wat de unique selling points ervan zijn
  • Een concept-marketingplan waarin aandacht wordt gegeven aan de beoogde doelgroep en hoe deze te bereiken is (bijvoorbeeld door kranten of online-platforms). Van belang is ook te weten wat u als auteur zelf kunt bijdragen aan de publiciteit en verspreiding
  • Het manuscript is gelezen door meelezers en voorzien van aanbevelingen, bij voorkeur van andere auteurs of prominenten
  • Uw plan of manuscript is voorzien van een duidelijke adressering; dat wil zeggen dat aangegeven is voor welk onderdeel van Jongbloed het is bedoeld (zie onder)
  • Het is verder aan te bevelen dat ingestuurde manuscripten door een ervaren redacteur zijn begeleid.

Manuscripten die niet voldoen aan genoemde criteria kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Manuscripten die wel voldoen aan bovenstaande criteria kunnen per mail toegestuurd worden aan:

Uitgeverij Ark Media – kinderboeken: Els de Jong-van Gurp
[email protected]

Uitgeverij Ark Media – uitgaven voor volwassenen: Pieter de Boer
[email protected]

Uitgeverij Columbus: Els de Jong-van Gurp
[email protected]

Uitgeverij Groen: Eline van Vreeswijk
[email protected]

Uitgeverij Sestra: Marrit Claus
[email protected]

Uitgeverij Royal Jongbloed (Bijbels): Eline van Vreeswijk
[email protected]

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging per mail. Daarin wordt aangegeven met welke termijn van beoordelen u minimaal moet rekenen.