Herziene Staten Vertaling
De Mannen Bijbel
De Mannenbijbel is de complete Herziene Statenvertaling aangevuld met extra studiemateriaal voor mannen die zich verantwoordelijk weten ten opzichte van God en hun naaste.

DE MANNENBIJBEL IN HET
KORT

 • Verbindt de tijd van de Bijbel met het leven van mannen nu.
 • Stimuleert een man tot het nemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van God, zijn naaste, de samenleving.
 • Is verstaanbaar en betrouwbaar.

De meeste mannen praten makkelijk over van alles en nog wat. Als het even kan versterken we elkaars verhalen ook nog eens. Taal geven aan wat je echt bezighoudt is andere koek. Hoe zeg je tegen je vriend dat je dankbaar met hem bent? Hoe zeg je tegen je vrouw dat ze een kostbaar geschenk voor je is?
Praten over wie de Heere voor je is, welke betekenis Zijn Woord in je leven heeft, lijkt vaak nog moeilijker.. De Mannenbijbel geeft mij hier handvatten voor, in de inleidingen op de Bijbelboeken, de prikkels en de stukjes tussendoor. Neem, lees, geniet en praat…

KEES RITMEESTER – OPLEIDINGSMANAGER PABO

INFORMATIE OVER DE MANNENBIJBEL:

De Mannenbijbel wil Gods Woord dichter bij brengen voor mannen, zodat ze groeien in geloofsvertrouwen en weten hoe ze dit in hun dagelijks leven kunnen toepassen. De Mannenbijbel wil verdieping aanreiken aan hen mannen die hun weg in het geloof al hebben gevonden, maar ook tips aanreiken aan hen die minder ervaring hebben met bijbellezen. Het is een ‘life application bible’, een Bijbel met doorkijkjes, toepassingen en aandacht voor levensstijl.

 • De Mannenbijbel is een complete Bijbel. Het bevat de volledige tekst van de Herziene Statenvertaling: betrouwbaar en verstaanbaar.
 • In de Mannenbijbel staat de verantwoordelijkheid van de man ten opzichte van God centraal en is er aandacht voor verantwoordelijkheden naar andere mensen en de samenleving.
 • De Mannenbijbel wil laten zien wat de Bijbel zegt over leiderschap en hoe je als man dat kunt invullen in je dagelijks leven.
 • Alle teksten bij de bijbel zijn geschreven door mannen, vanuit de opdracht om herkenningsmomenten aan te reiken, die de tekst toegankelijker maken voor mannen in hun situatie.
 • Door ook een overzicht te geven van alle mannen in de bijbel, kom je onder de indruk van Gods trouw door generaties heen. Verder zijn er suggesties voor bijbelstudie opgenomen die mannen kunnen helpen om een korte reeks kernbegrippen te doordenken.
 • Veel mannen willen graag weten ‘hoe dingen werken’. Ze beginnen een gesprek ook vaak met het noemen van allerlei wetenswaardigheden en feiten. De Mannenbijbel komt aan dit verlangen tegemoet en er zijn dan ook op talloze plaatsen ‘weetjes’ opgenomen die aanzetten tot verdere overdenking. Behalve tekst zijn ook foto’s, infographics, verduidelijkende schema’s en landkaarten toegevoegd, om duidelijk te maken hoe zaken gestructureerd zijn.
 • De Mannenbijbel bevat tekst in de Herziene Statenvertaling (HSV). De HSV is een vertaling die dichtbij de brontekst staat. Zowel binnen de reformatorische gezindte als in evangelische kringen is de HSV dan ook een populaire vertaling.
 • De Bijbel is geen set losse fragmenten: de Bijbel heeft auteurs geïnspireerd die met één mond spreken. In alle toelichtende stukjes wordt uitgegaan van de eenheid van de Bijbel en wordt verbinding gelegd tussen lijnen die van het Oude naar het Nieuwe Testament lopen.

Je kunt niet zeggen dat er één manbeeld centraal staat, of het zou al moeten zijn dat het gaat om de man die mag leven voor Gods aangezicht. Als je kijkt naar de twaalf leerlingen, dan zie je allerlei verschillen. Je hebt Johannes, de zachtmoedige man die Jezus liefhad. Maar je hebt ook Petrus, de doener, haantje de voorste die soms dingen doet zonder er goed over na te denken. Johannes mag leren dat hij er ook mag zijn, en Petrus mag zijn machogedrag wel wat temperen en kan zich oefenen in nederigheid. Afhankelijk van de eigen situatie en het eigen karakter van de lezer, zal hij zich nu eens in de één en dan weer meer in de ander herkennen.

Aan de Mannenbijbel hebben meer dan 50 mannen meegeschreven. De meeste van hen zijn gewend te schrijven en hebben affiniteit met de Herziene Statenvertaling. De hoofdredacteur, ds. Wim Markus, heeft de teksten vanuit één referentiekader gecorrigeerd.

De Mannenbijbel is ontwikkeld door Stichting Herziening Statenvertaling in samenwerking met Royal Jongbloed.