Het ondernemerschap van onze oprichter Auke Jongbloed, is nog altijd een bron van inspiratie. In 2012, we bestonden 150 jaar, behaagde het Koningin Beatrix om ons koninklijk te onderscheiden. Sindsdien dragen we vol trots de naam Royal Jongbloed.

Royal Jongbloed, een koninklijk verhaal

Het is goed om vooruitgang te vieren, het verleden levend te houden en de oprichters en bedenkers te eren.

Auke Jongbloed was een dynamisch man. Het is aan zijn inzicht en volharding te danken dat Royal Jongbloed Group is geworden tot wat zij is.

Auke Jongbloed begon in 1862 in Leeuwarden een winkel in kantoor- en schrijfbehoeften. In de krant kondigde hij dat jaar aan in staat te zijn om hoogwaardige producten (‘van Belgisch en Fransch fabriekaat’) te leveren. Van een drukkerij was nog geen sprake, al had hij daar, als voormalig drukkersleerling, wel zijn zinnen op gezet. In 1868 was het zover. Jongbloed nam een drukpers over en liet zich registreren als boekdrukker.

Wat in die vroege jaren op de pers is gedraaid, houdt de geschiedenis grotendeels geheim. Er zijn ‘couranten’ gedrukt en er is sprake van gelegenheidsdrukwerk. Maar in 1873 geeft Jongbloed, in samenwerking met de weduwe De Lange, een eerste psalmboek uit. En in 1880 legt het bedrijfje een eigen editie ter perse. Dit is het begin van wat Jongbloed tegenwoordig is, een drukkerij, binderij en uitgeverij waarin Bijbels, liedboeken, christelijke boeken en boeken over zingeving de hoofdrol spelen.

Historie Royal Jongbloed

Sinds 1862

Auke Jongbloed was een man van Gods Woord. Hij leefde ernaar. Zo werd hij tijdens zijn leertraject als jongeling, dat zowel ‘in als buiten des lands’ plaatshad, geraakt door een gedicht dat A. van Hamael schreef voor een drukkerij uit Sneek.

Nooit deden wij het licht aanschouwen
Aan iets dat ons in later’ tijd,
Onteeren mogt, of moest berouwen;
Neen, immer waren wij gewijd
Aan wat de Godsdienst, goede zeden,
Bevord’ren kan en reine deugd,
En allen onder het ’t oog mag treden;
Wat ouderdom waardeert en jeugd.

Tot op de dag van vandaag proberen we zo goed mogelijk invulling te geven aan dit gedachtegoed. Onze drukkerij en binderij maken de mooiste en beste boeken die we maar kunnen bedenken. Onze uitgeverij legt inhoudelijk de verbinding tussen mensen en Gods Woord en tussen mensen onderling. We zoeken de confrontatie niet op, maar gaan actuele ontwikkelingen ook niet uit de weg. De Bijbel is de basis van ons denken en ondernemen. Respect en loyaliteit zijn daar twee belangrijke kenmerken van. De familie Jongbloed is bijvoorbeeld nog altijd een betrokken aandeelhouder.

Sinds 1862 is er natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd. Ons bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een voornaam dundrukspecialist en is mondiaal gezien een toonaangevend bijbeldrukker. Van 22 grams papier maken wij hoogwaardige Bijbels en boeken voor binnen en buitenland. Met de nadruk op buitenland, want zo’n 90 procent van de producten die we maken is voor de export bestemd.

In de afgelopen 30 jaar heeft Jongbloed de nodige overnames gedaan. Door de komst van uitgeverij J.J. Groen en Zoon werd het grafisch bedrijf verder uitgebreid. In 1999 hebben we de uitgeverij van IBS/Nederland overgenomen. In 2009 werd de evangelische uitgeverij Medema ingelijfd.

In 2011 besteedde de Katholieke Bijbelstichting (KBS) haar uitgeefactiviteiten, waaronder de Willibrordvertaling, uit aan Jongbloed. Datzelfde jaar namen we Inspirit Media over. In 2012 werden we ook uitgever van het HSV-bestuur, dat na de Herziene Statenvertaling de HSV Jongerenbijbel en de HSV Studiebijbel ontwikkelde. En de laatste acquisitie dateert uit 2018, toen we de uitgeefactiviteiten van Ark Media aan de groep toevoegden.
Het avontuurlijke ondernemerschap dat Auke Jongbloed etaleerde, is altijd een bron van inspiratie geweest. In 2012, we bestonden 150 jaar, behaagde het Koningin Beatrix om ons koninklijk te onderscheiden. Sindsdien dragen we vol trots de naam Royal Jongbloed. De overhandiging van de oorkonde vond plaats in het bijzijn van de familie Jongbloed. Een bijzonder moment, dat altijd in ons geheugen gegrift zal staan en ons tot in de verre toekomst verplicht om het verleden levend te houden, de oprichters en bedenkers te waarderen en te eren en de vooruitgang te vieren.