Van 14 februari tot en met 28 maart beleven wij dit jaar de veertigdagentijd. Van oudsher een tijd van bezinning en inkeer. We staan stil bij het lijden en sterven van de Here Jezus, met als hoogtepunt Zijn opstanding.

Op deze pagina vind je boeken en Bijbels die hier prachtig bij aansluiten.