Veertigdagentijd

Opnieuw onder de indruk

Woensdag 17 februari is de lijdenstijd begonnen. We leven zes lijdenszondagen naar Pasen toe. Maar is dat toeleven naar Pasen alleen bedoeld voor die zondagen? Een groeiend aantal christenen wil meer bezig zijn met de voorbereiding op Pasen. Een mooi verlangen, dat ik ook bij mezelf aantref!

Vaak hoorde ik in de lijdenstijd preken over het lijdensevangelie en las ik zelf wat stukjes uit de Bijbel. Als je als christen bent opgevoed en je hele leven al naar de kerk gaat, heb je al heel wat keren geluisterd naar preken uit het lijdensevangelie en heb je de gedeelten over Jezus’ lijden, sterven en opstanding al vaak gelezen. Wat ik zelf echter merk, is dat het lijdensevangelie daardoor op een heel gefragmenteerde manier tot mij is gekomen. Je leest hier een stukje, en dan weer daar. Er zit weinig lijn in. Ook is het lastig om met een open, ontvangende houding te lezen. Je denkt heel snel: ik weet al wat hier staat, want ik heb het al zo vaak gelezen en gehoord. En dat wat we al kennen, vinden we vaak niet meer bijzonder. Maar dat is het natuurlijk wel!

Hoe kun je ervoor zorgen dat je opnieuw onder de indruk raakt van het lijden en sterven van Jezus? Het antwoord is eigenlijk best simpel: neem méér tijd en geef méér aandacht aan het lijdensevangelie, zolang als de lijdenstijd duurt. Dus niet alleen op de lijdenszondagen! En lees niet hier en daar een stukje, maar lees bijvoorbeeld het hele lijdensevangelie uit Johannes.

Als een van de auteurs van Langs de Via Dolorosa. 40 dagen op weg naar Pasen heb ik dit laatste zelf gedaan. Van Jezus’ intocht in Jeruzalem in Johannes 12 tot en met Zijn opstanding en verschijningen in Johannes 21. Wat een ontzettende rijkdom en meerwaarde heeft dat mij opgeleverd! Doordat ik niet gefragmenteerd heb gelezen, viel mij heel duidelijk op dat Jezus’ boodschap en Zijn focus op wat Hij moet volbrengen nooit verslapt of verandert. Nergens spreekt Hij Zichzelf tegen. Nergens verandert Hij Zijn missie. Alles wat Jezus zegt of doet is onderdeel van Gods onwankelbare en onveranderlijke reddingsplan voor ons mensen.

Als je de tijd neemt om opnieuw in de bekende verhalen te duiken en echt een spade dieper wil gaan, dan zal God door Zijn Woord en Geest tot je spreken. Jesaja 55:11 zegt het als volgt: ‘zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’

Annemarie van Eijsden-Walop schreef mee aan Langs de Via Dolorosa. 40 dagen op weg naar Pasen, een boek dat je wil helpen om bewuster toe te leven naar Pasen.

Back to list

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *