Auteur, Nine de Vries

Jij bent buitengewoon

Bescheiden, dienstbaar en op de achtergrond. Vaak lijken deze kwaliteiten het meest gewaardeerd te worden in vrouwen. Onze hele samenleving is beïnvloed door de eeuwenoude gedachte dat vrouwen minder zijn dan mannen. En als je in diverse kerkelijke gemeenten om je heen kijkt, is het alsof dat idee uit de Bijbel komt. Maar is dat wel zo?

Het dagboek Buitengewone vrouwen zoals jij duikt in de levens van tien vrouwen uit de Bijbel. Stuk voor stuk zijn het vrouwen die niet op de achtergrond bleven. Hagar vluchtte bijvoorbeeld weg van haar meesteres, maar na een bijzondere ontmoeting met God, ging ze terug. Hanna eiste een kind van God en Tamar, die helaas door menselijke kortzichtigheid als ‘hoer’ de geschiedenis is ingegaan, sliep met haar schoonvader om wettige kinderen te kunnen krijgen. God zegende deze vrouwen.

Vooral Tamar vind ik echt zeer bewonderingswaardig. Ik word zelfs boos als mensen haar associëren met hoererij. Tamar verkléédde zich als een hoer; dat is een wezenlijk verschil. Ze had niet als doel om met elke man te slapen die haar geld of goederen bood, ze had één man op het oog. Haar schoonvader. En ze ging zeer wijs met hem om, ondanks dat hij haar slecht behandelde. Dat Juda een hoerenloper was, ligt dicht bij de waarheid. Maar ook hij verandert door het verhaal heen en God maakt Tamar en hem voorouders van de Messias.

De vrouwen in de Bijbel zijn niet alleen moeders en echtgenotes, ze doen van alles. Meer dan je denkt. Zo deelde Debora orders uit aan Barak en leidde het volk Israël. Toen de nacht al gevallen was, nam Ruth als eerste initiatief voor een huwelijk door aan de voeten te gaan liggen van de man die ze op het oog had. Een gewaagde actie voor een vrouw alleen. Wat als iemand buiten Boaz haar gezien had? Haar reputatie zou aan diggelen zijn geweest.

Dan zijn er nog profetessen: Mirjam, Hulda, Debora, Jesaja’s vrouw, Anna en de vier dochters van Fillipus. Seëra bouwde diverse steden en de moeder van koning Lemuel, Anna en Priscilla gaven onderwijs uit Gods Woord. Ook zijn er legio vrouwen die collega’s waren van Paulus: Euodia, Syntyche, Junia, Febe, Tryfena, Tryfosa, Persis, enzovoort.*

God houdt van vrouwen. Voor Hem doen we ertoe. Ik ben ervan overtuigd dat Hij ons wil gebruiken, en dan niet in een bijrol of ergens op de achtergrond, maar helemaal. We zijn niets minder dan mannen en ook niets meer, dat is wat de Bijbel vertelt. Allemaal – man en vrouw – roept God ons op om elke dag meer te gaan lijken op Zijn Zoon, Jezus.

Ik bid dat dit dagboek je zal helpen de eerste stap te zetten op de weg daarnaartoe. Want – zelfs als je er diep vanbinnen nog niet van overtuigd bent – God heeft ook jóú buitengewoon gemaakt.

 

* Wil je meer lezen over Bijbelse vrouwen en wat ze deden? Lees dan hier verder.

Over Nine de Vries

Nine de Vries (1979) komt uit het oosten, maar woont in een klein dorpje in Friesland. Ze deelt het huis met haar man, twee kinderen en een hond. Ze werkt in de bibliotheek is schrijfster van historische romans en Buitengewone vrouwen zoals jij, een bijbels dagboek over vrouwen.

Back to list

Related Posts